Alojz Drahoš
Kresby

Ak chcete zobraziť väčší náhľad a ďalšie informácie, kliknite na požadovanú fotografiu.

Kresba I Kresba II Kresba III Kresba IV Kresba V Kresba VI