Alojz Drahoš
Keramické plastiky

Ak chcete zobraziť väčší náhľad a ďalšie informácie, kliknite na požadovanú fotografiu.

V jednote Veža I Veža II Hlava Sedací objekt Poézia I Galaxia I Galaxia II