Alojz Drahoš
Životopisné informácie a umelecká činnosť
Foto Alojz Drahos

Alojz DRAHOŠ, akademický sochár, PhD.

Dátum a miesto narodenia: 11. 04. 1954, Zohor, okres Malacky

Vzdelanie a kvalifikácia:

  • Dizertačná práca a titul PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, 2005
  • Vysokoškolské vzdelanie, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odbor figurálne sochárstvo, 1975-1981
  • Stredná škola umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor rezbárstvo, 1969-1973
  • Študijný pobyt: Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci v Perugii, Taliansko, 1980

Pôsobenie:

V rokoch 1983-1990 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Od r. 1992 pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave až doteraz.

Zameranie odbornej a umeleckej činnosti:

Venuje sa voľnej sochárskej tvorbe – komornej plastike, medaile, tvorbe reliéfu, ale i rozmernejším prácam komponovaným do architektúry. Pravidelne vystavuje na domácich i zahraničných výstavách, organizovaných výtvarnými združeniami, ktorých je členom. Od r. 1996 sa zúčastňuje svetových medailérskych výstav FIDEM a v r. 2008 a 2010 prezentoval svoju tvorbu na medzinárodnom bienále súčasnej medaily v Portugalsku.

Účasť na sympóziách

1984 Medzinárodné sochárske sympózium vo Vyšných Ružbachoch (SR)
2005 Medzinárodné sochárske sympózium v Terchovej (SR)

Ocenenia

1978Cena SFVU
1979Cena rektora VŠVU
1981Absolventská cena Martina Benku
1987Odmena v celoslovenskej výtvarnej súťaži
1988Druhá cena v krajskej súťaži Združenia výtvarných umelcov Západného Slovenska
1990Tretia cena v odbore plastika Združenie výtvarných umelcov Západného Slovenska
2003Tretia cena v celoštátnej medailérskej súťaži k 60. výročiu oslobodenia
2008Druhá cena za sochu na II. ročníku Medzinárodnej prehliadky výtvarného umenia, Taliansko, Grottammare
2009Špeciálna cena na X. Medzinárodnom festivale výtvarného umenia, Taliansko, Porto Sant Elpidio
2011Identifikačný kód Slovenska
2014Prvé miesto v medzinárodnej súťaži - Návrh a realizácia ceny slovenskej výtvarnej únie pre 9. ročník Medzinárodného bienále kresby Plzeň

Členstvo v profesijných organizáciách a spolkoch

  • Združenie výtvarných umelcov Západného Slovenska
  • Združenie medailérov Slovenska
  • Umelecká beseda slovenská (do r. 2010)

Zastúpenie v zbierkach

Galéria Nitra, Galéria ARDAN Bratislava, AVS Praha (ČR), Slovenské národné múzeum Bratislava, Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica, Galéria Miloša Alexandra Bazovského Trenčín a v súkromných zbierkach doma i v zahraničí.

Umelecká činnosť

Individuálne výstavy (domáce i zahraničné)

1987Slovenské národné múzeum - Múzeum SNR, Myjava
1987Galéria F. Studeného, Nitra
1992Žitnoostrovské múzeum, Dunajská Streda
1993Kongresové centrum, Piešťany
1994Kultúrne centrum Istria, Bratislava
1994SNM-Libresso História, Bratislava
1995Evanjelický zborový dom, Bratislava
1995Galéria Ardan, Bratislava
1996SNM-Libresso História, Bratislava
1996Galéria „T“ Bašta V., Komárno
2001Pozdrav III. tisícročiu, Galéria R.V.S. a .s. Most pri Bratislave – Studené
2001Galéria ART-MA, Dunajská Streda
2001Kultúrny dom, Zohor
2002ART Galéria, Nitra
2002Prezidentský palác, Bratislava
2003Galéria „NAMI“, Piešťany
2005Galéria Fontána, Piešťany
2006Slovenský inštitút, Varšava, Poľsko
2006Teatr muzyczny, Lodž, Poľsko
2008Galéria Najvyššieho kontrolného úradu, Bratislava
2010Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín
2010Galéria K NR SR, Bratislavský hrad, Bratislava
2014"Reminiscencie" - Jubilejná výstava autora - Galéria UMELKA, Bratislava
2019Sochárske invencie, Galéria v podkroví, Banská Bystrica

Realizácie

1973Reliéf Kultúra, drevo, Dom kultúry, Zohor
1974Súsošie Rodina, drevo, Psychiatrická liečebňa, Veľké Leváre
1981Reliéf Obetiam, epoxy, Zohor
1984Plastika Goral, travertín, Vyšné Ružbachy
1984Štátny znak, hydronálium, sobášna sieň, Kráľovský Chlmec
1985Medaila k životnému jubileu 50, razená, averz, reverz, bronz
1985Medaila k životnému jubileu 55, razená, averz, reverz, bronz
1986Pamätná tabuľa na rodnom dome D. Skuteckého v Gajaroch, bronz
1987Záhradné svietidlá (spoluautor akad. soch. P. Paliatka), hydronálium, Limbach
1988Medaila pre mesto Levice, razená, averz, reverz, bronz
1989Deliaca mreža, drevo, Fakultná nemocnica, Košice
1989-1990Čelná stena v sobášnej sieni, drevo, Ipeľský Sokolec
1990Znak SR pre Úrad vlády, liaty bronz, Bratislava
1990Znak SR pre Úrad vlády, zváraná nerez, Bratislava
1993Primátorská reťaz s insígniami, liaty bronz, Ilava
1993Pečatidlo, bronz drevo, Ilava
1993-1994Interiérová fontána, kameň, Bratislava
1993-1994Exteriérové sedenie, kameň, Bratislava
1999-2000Interiérová fontána, kameň, Studené
1999-2000Exteriérová fontána, meď, Studené
2002-2010Cena literatúry faktu
2002-2010Cena Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska
2005-2006Reliéf Krehké vzťahy, zváraná meď, Borinka
2009-2010Poprsie M. R. Štefánika v nadživotnej veľkosti, bronz, Zohor
2010-2011Pamätná tabuľa A. Hlinku s textom a portrétom, bronz, Zohor
2011XI. medzinárodné sympózium medailí Kremnica, razená obojstranná minca
2013-2015Cena Mikuláša Lisického
2017Návrh na rekonštrukciu a revitalizáciu pamätníka Červenej armády v obci Zohor
2017Realizácia bronzového reliéfu (95 x 60 cm) a pravoslávneho bronzového kríža (v 65cm) s názvom Obetiam na pamätníku Červenej armády v obci Zohor
2018Cena Klubu literatúry faktu 2017 Vojtecha Zamarovského
2018Pamätná medaila k 100. výročiu vzniku Univerzity Komenského v Bratislave, razená obojstranná medaila
2018Strom. Pocta Albínovi Brunovskému, bronzová kinetická socha, vytvorená pri príležitosti udelenia čestného názvu základnej škole v Zohore, celková výška 315 cm. Areál Základnej školy Albína Brunovského, Zohor
2019Cena Klubu literatúry faktu 2018 Vojtecha Zamarovského
2019Pamätná medaila Ministerky kultúry SR k 75. výročiu SNP, razená obojstranná medaila
2019Cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2018

Prezentácia v médiách

  • Drahoš, A.: Prezentácia tvorby, televízia TVA (réžia Pavel Gábor), október 2005 (plus reprízy)
  • Drahoš, A.: TV Galéria, televízia STV2 (réžia Jiří Fojtík), 2.12.2006 (plus reprízy)
  • Drahoš, A.: Týždeň v kultúre, televízia TA3 (Reportáž), 2.3.2014

Kontakt

Adresa:Lozornianska 25, 900 51 Zohor
Telefón:+421 2 65961 617, +421 949 719 797
E-mail:drahosalojz@yahoo.com