Alojz Drahoš
Bronzové plastiky

Ak chcete zobraziť väčší náhľad a ďalšie informácie, kliknite na požadovanú fotografiu.

Nevesta I Nevesta II Brána Otvorenosť II Polarity III Gradácia III List Maska XI Maska XII Maska XIV Dve veže I Hudba III Hudba IV Na hrane Motýľ Signál Skalná kaplnka I Skalná kaplnka II Osamelý kvet Fénix II Niké Vzlet IV Zrkadlenie Hlava III Hlava II

Reliéfy a medaile
Ekoštruktúra I Ekoštruktúra II Ekoštruktúra III Krížová cesta(1): Ježiša odsudzujú na smrť Krížová cesta(2): Ježiš berie kríž na svoje plecia Krížová cesta(3): Ježiš prvý raz padá pod krížom Krížová cesta(4): Ježiš sa stretáva so svojou matkou Krížová cesta(5): Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž Krížová cesta(6): Veronika podáva Ježišovi ručník Krížová cesta(7): Ježiš druhý raz padá pod krížom Krížová cesta(8): Ježiš napomína jeruzalemské ženy Krížová cesta(9): Ježiš tretí raz padá pod krížom Krížová cesta(10): Ježiša vyzliekajú zo šiat Krížová cesta(11): Ježiša pribíjajú na kríž Krížová cesta(12): Ježiš umiera na kríži Krížová cesta(13): Ježiša snímajú z kríža Krížová cesta(14): Ježiša ukladajú do hrobu Krehké vzťahy V klietke Sama Dvaja Cesty Zasnená I Fragmenty zo života I Fragmenty zo života II Fragmenty zo života III Zrod Brána I Brána II Brána III Sympózium Kremnica